ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Wednesday, February 10, 2010

ਨੇਕੀ ਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋਂ ਓਧਰ ਦਰਿਆ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੇਕੀਆਂ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨੇਕੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਕੀਬਾਜ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਪਤਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਾਘਾਟਨ ਕੀਤਾ= ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਹੁ ਚਰਚਿੱਤ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਤੀ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ੍ਹ ਦਾ ਦਾਨ ਲਿਆ=ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ।

ਬਹੁ ਚਰਚਿੱਤ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟ ਨੇ ਲਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸੇ=ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ।


ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨੇਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰਿਟਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਤ ਨੇਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੂਸਬੁ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਸਬੂ ਆਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਓਪਰੀ ਖੁਸਬੂ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਪਰਮਾਨੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਜੋ ਨੇਕੀ ਰਿਟਾਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਨੇਕੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਾਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਅੱਜ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐਂਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਰਿਟਰਨ ਓਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਮਾਨਾ ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਮਾਨਾ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸੇਕਸਨ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਸਿਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਉਂਥੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਟਾਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਟਾਰਨ ਦੀ ਐਨੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ? ਇਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਈ ਸੋਮਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਨੋਲਜੀ ਵਾਲੀ ਪੀਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਪੀਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ।

ਅਪਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ । ਇਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਪਸਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਰਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਾਰਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰੋ, ਕੈਸ ਟਰਾਂਸੇਕਸਨ।

ਨੇਕੀ ਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸੁੱਟ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ !


ਮੂਲ ਲੇਖਕ-- ਅਲੋਕ ਪੁਰ੍ਯਾਣਿਕ

ਅਨੁਵਾਦ --ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ

No comments:

Post a Comment