ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Wednesday, May 23, 2012

ਕਾਮਰੇਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ-ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ:ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ" ਕਿਤਾਬ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਰ 'ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਜਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।।ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ  ਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕੀਏ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਆਵੇਗੀ,ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਸੁਨੇਹਾ mail2malwa@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੈਮੀਨਰ 'ਤੇ ਤੇਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

I happened to read observations of Charanjit Teja on 6 May seminar on Ajmer Singh's books that attempt to interpret the Sikhism and the related recent developments vis-a-vis role of ultra-nationalist Indian State--- a ruling apparatus controlled and run by an elite section of  the society using 'democracy' as its political tool. ( I feel sorry for not being able to respond here in Punjabi since I have not acquired requisite typing skill in Gurmukhi script-- a handicap I am suffering from).Since I am away from Punjab and could not attend the seminar, despite my strong yearning to be an active participant in the interaction there, I was looking for some reporting on that event.First of all, I am happy that a long due and belatedly the much required discussion has taken place between the ardent Left and those who vouchsafe a rethinking in the changed economic and political scenario within and outside India (world over). I have not read Charanjit Teja before and do not know much about him. But from his report on the seminar, I could judge, that he is for an aggressive discussion between the two camps of thinkers ( many would not like to call them intellectuals ). 

Though his report is not comprehensive one to tell what exactly transpired at the seminar. But a comments he attributed to some debaters there and other related observations made, are enough to convey the spirit and essence of the interaction there.


Correctly,Pirthipal Kapur must be interested in pinpointing some historical discrepancies in Ajmer's books and Amarjit Paraag should be highlighting ethical aspects of Sikhism shorn of its political implications.And, a classical Marxist ( rather a mechanical Marxist) like that of Sumit  whose interpretation should have been closer ( on the same pattern) to KPS Gill's  interpretation of the Sikh ethos. And in describing Left thinkers' approach to the Punjab events of 1980s and onward as 'nationalistic one' he was able to put a finger on their mindset  ( Classical Left thinkers rarely visualise why their approach comes closer to that of the ruling elite which is evidently more interested in keeping India as a bigger economic unit for imperialistic plundering of its vast natural and human resources, thus, the latter raise the slogans of 'Unity  and Integrity of India'). And in overlooking the nationalities question they reduce their political positioning near to that of the BJP and Congress and CPI and CPI(M) for that matter.Charanjit also aptly pinpointed that the Left thinkers conveniently pick-up a few lines from Bhinderawale's speeches which fit them in their logic or exaggerate the killings of Hindus pulled from buses just to cover -up  all excesses of the Indian State, killings of thousands of innocents and humiliation of womenfolk in villages. Perversion and butchery of professional police and paramilitary killers, unheard  in the Indian history, thus, conveniently ignored by these classical thinkers.

They seem to be ended up as satisfied as the ruling elite and look like sounding that those political naive Sikh youth who dared to pick up gun against the Indian State,have rightly met their fate they deserved to. Otherwise, some such 'intellectuals' heard saying that the Indian State's excesses in Punjab and against Sikhs are nothing as compared to killings of thousands of Armenian Christians by Turks, genocide in Bosnia and butchering of Jews in Holocaust and so many other violent happenings in Europe and around. By implication, they seem to suggest that Indian State had  proved to be  'a soft one'  in Punjab and should have acted more ruthlessly against those who dared dismember the country and challenged ' Indian democratic set -up". And, they seem to suggest that the Sikhs are lucky to have escaped a fullest fury the Indian State was (is) capable of wreaking on the dissidents.
   
 In a larger  perspective , Charanjit Teja rightly pointed out the classical Left have not emerged out of mental straitjacket that nationality struggle could be anti-Marxist defeating the tempo of 'class-struggle' they are pursuing through .They hardly visualize why their political  prescription  has not worked in Punjab and why they got themselves reduced to political non-entity there. Anyhow, If Charanjit correctly attributed  to Prof Rajesh that the '' political silence of the Hindus in Punjab is too contributory to the Punjab trouble is noticeable", is worth mentioning. But, unfortunately, the Punjabi Hindus, by and large, identified themselves with the Indian State and latter, in return, acted on their behalf in Punjab. The Indian State projected itself  as saviour of the majority and virtually got the majority's mandate to suppress minorities.Thus, the Indian ruling elite's strategy worked in projecting India as a 'Nation State'--- a late 19th century concept of state craftsmanship.        
       
Most of speakers spoke there are known to me and I know their views and their ideological  commitments and their political positioning. The basic question is that the book which became the basis of that seminar was edited and got published by Amolak and Gurdial Bal as a reaction to what Ajmer has written in his three books. Ajmer's projection of the Punjab bloodshed as an communal aggression of the Indian state on the Sikh minority,is an anathema to the Left thinkers as the latter hold Bhinderanwale and his men (euphemistically described 
as fountain of Sikh fundamentalism) solely responsible for the trouble. In fact, most of the Left thinkers including Left parties leaders go to the extent of saying that the whole trouble that resulted in killings of thousands of innocents and large scale humiliation of the womenfolk in Punjab and outside, was instigated by the "Bhinderanwale desperadoes as they had themselves invited the bloodshed". Thus, these people in their wisdom exonerate the Indian State and those Congress rulers led by Indira Gandhi of all those excesses. 

I even myself heard some of them saying that "the Indian State was (is) capable of doing much more that what it did in 1980s particularly... the Indian rulers had acted with some restraint despite enormous provoking by  the gun-toting Sikhs". They justify their contention by profusely quoting historical events as elimination of a million of Armenians by Truks and genocide of Jews in Holocaust   so on --so forth. How can these people digest Ajmer's political diagnosis that Indian State rulers had played the 'Hindu Card' ,pampered the majority  and infused and fed it with ultra-nationalist slogans of " Jai Bharat mata" and used (misused) the police-military apparatus to suppress minorities and Sikhs particularly during 1980s? 
   
 After more than two decades, these Left thinkers have not budge an inch from their earlier political position which subordinated Marxist ideology to the mandatory requirement of retaining the 'unity and integrity of  country' at cost of  whole-sale suppression and repression on a community. How could they justify in the name of Marxism that land mass of Indian sub-continent is more sanctimonious than the freedom of a MAN inhibiting that area. The 
MAN (Human beings) should be the centre of politics and not the unity of the Indian sub-continent which had , at the altar of political expediency ,already been divided into three pieces--- ironically each of that part claiming itself a 'nation-state'---- now three nation-states- India,Pakistan and Bangladesh-- are housed in the Indian sub-continent. Indian sub-continent is, in fact, composed of a number of 'nationalities' each having been evolved as a distinct political and cultural entity and had distinct standings for centuries. Anyhow, The British integrated them as one administrative unit with the use of force. And it is known fact, that power of that amalgamated unit was transferred by the Britishers at their convenience to their lackeys created to lead the propped up political outfits- Congress and Muslim League. Thus, the Britishers had left the country unharmed and their at their own terms. They had however,divided the sub-continent in two pieces that suited to geopolitical needs of the day.If they had felt otherwise, the Britishers could have divided the Indian sub-continent into several  pieces as the imperialist force did by dismembering the African continent into many parts and creating several rulers in the Arabic world. So, in the above context, what sanctity could be attached to the land mass called India except subscribing to the Indian elite notion of upholding India as a Nation-State. The 18th century concept of Nation-State suits the Indian big capital -- Reliance, Tata et al  who have a large economic unit  called India at their disposal to plunder its resources through the willing and submissive India State apparatus paddlers--- politicians and bureaucratic machinery.  Interestingly, those who do not subscribe to the Nationalistic Approach of  such a section of Leftists are being branded as "Separatists ... Khalistanis ....so on". 

They are unmindful of the fact, their nationalist standing is nothing else but corroboration of  the political positioning of Congress- BJP  that (Arya Samaj version) ultra-nationalism laced with religious pandering and Vedic era Indian great golden past. In fact, the nationalistic positioning of  a bigger section of the Left inadvertently supported and upheld the Verna-Ashram and wretched Indian caste system since days of S.A Dange , the founder member of the Communist Part of India.Here I would like to  quote Arundhati Roy that "despite all the rhetoric about working class solidarity that CPI did not find objectionable that "untouchables " were kept out of the weaving department because the work involved using of saliva on
 threads, which other classes considered 'polluting". On this issue, Ambedkar got disillusioned with the Communists and felled out with Dange during textile workers strike in Bombay in  1928. Thus the great majority of Dalits, the backbone of the Indian working class left in lurch or left them for deliverance and dignity to the constitutionalist approach". She further says  " The shame as well as a large part of blame for the turn of events goes to India's communist movement whose leaders continue to be predominantly upper caste---for years it has been tried to force fit the idea of caste into Marxist class analysis, it has failed miserably in theory as well as in practice". A section of  the Left who have been supporting the notion of strong Indian nation should realise that their approach is not different from that of  Brahmanism plank, unpronounced political positioning of  the Indian elite which made Jawahar Lal Nehru, an English educated Congress leader  to prefix 'Pandit' before his name. Pandit Nehru soft-peddled 'Hindutva' in uniting and subordinating a larger land mass under the India elite by deftly using elections and democracy as a convenient tool for perpetuating the Brahimnical rule . In the case of the Sikhs, both class and caste mix worked against them.The Indian nationalism has , thus came to be identified with Brahmanical caste system mainly espoused by the Vaisnavite Hindu mythological genre. Historically, the Sikhs emerged from lower castes and down-trodden strata of the Indian society.
   
In fact, as Arundhati Roy pointed out that Marxist class struggle never practised as it should have been in India that is why the Left movement could not advance in the country. Yes, a façade of 'class struggle' was always maintained even by the CPI and CPI(M) despite their participation and elections and power politics. Here, in the case of Punjab and for that mater the Sikhs, that section of the Left always opposes the Sikh struggle in the name of opposing  'Identity Politics' which, according to them, is anti-Marxist and is a negation of ''class struggle". Does not their opposition directly take them to the known political position
 of BJP and its ilk ? 
  
Theoretically, the class struggle is ideal as propounded by Marx at the turn of 19th century when he visualised that 'communist revolution' would take place in the industrialised Europe first. But it did not happen rather  revolutions took place Soviet Union and China non-industrialised and backward agriculture based societies. To sum up, the world has now changed to such an extent that 'class struggle' in strict Marxian sense is not seen taking place anywhere rather the world is rife with "identity based struggles". 

Hence, turning blind eye to Indian state excesses as if those pursuing identity struggle deserved that,can not be justified at all. If the Sikh struggle was identity politics which, according to them, cannot produce or herald social and economic justice, how Indian nationalism or Indian nation state could bring about social and economic equality. But  they support the Indian unity and integrity? But that section of the Left is mum on the Indian State sponsored butchery and killing. if they are not vocal against the Blue Star Operation 
and Army rule in Punjab then they, end up supporting the Sikh genocide in November 1984 in Delhi and  other Indian cities because they take the anti-Sikh riots as natural corollary of what Bhinderanwale and his men did.

That section of the Left, particularly those in Punjab are not open-minded and are dogmatic in their approach towards Marxism. But , strangely  even their party leaders in Delhi and other parts of country are ready to debate on the nationality issue and identity politics spectrum. 

So, it looks like their opposition to the Sikh struggle is emanating from their personal prejudices and social upbringing than from any ideological plank. However, they always tend to cloth their opposition in ideological nick-picking .But they should remember that their base in Punjab has shrunk. And they should ponder why?

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਹੈ।'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ'  ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

1 comment:

 1. Jaspal Singh Sidhu has been very successfully able to highlight the central flaw in the mainstream Punjabi Left (mainly CPI and CPM and some Naxalite groups)position on the conflict in Punjab in the 1980s and 1990s and continuing in different forms even now. This flaw can be put in these words: If the Punjabi Left was opposing all aspects of Sikh struggle because of its oppostion to identitiy based politics, their opposition eventually came to support the viewpoint of Indian nationalism which is also identity politics. So there was no logic in the mainstream Punjabi left's mode of criticism of the Sikh struggle. Some sections of the mainstream Punjabi Left criticised the Sikh struggle as communal but failed to criticise the Indian state and Indian media's openly Hindu card politics. I have written an article on Left and Third Front in EPW in 2009 in which I had argued that the Left in India need to recognise multiple nationalisms in India and reorient its strategic position by forming alliances with regional nationalist forces to beat both Congress and BJP- the parties representing centralised Indian nationalims in slightly different garbs. Congress's semi-secular/secular and BJP's Hindu plank are two versions of the same perspective- construction of a homogenous Indian national identity through the power and ideological apparatus of a strongly centralist state.
  There were certainly flaws in the Sikh struggle's vision which the Left must criticise and the most serious flaw was the idea of a theocratic Sikh state of Khalistan. If the Left had criticised the Khalistan movement for its theocratic connotations and not from the angle of India's unity and integrity, there would have been a moral force in the Left's critique. In the absence of this moral dimension in the Left's critique of theocracy, the Left came to be seen by the Sikh activists as a stooge of the Indian state.
  For articulating a truly democratic perspective on Punjab, the Sikh activists also need to do rethinking and reframe their vision from the perspective of an inclusive Punjabi nationalism which would be at par with Tamil nationalism, Assamese nationalism and Bengali nationalism etc.
  So there is a basis for asking both the mainstream Indian and particularly Punjabi left (mainly CPI and CPM because the Maoist/Naxalite stream already recognises India what I can 'a territorial space with multiple nationalisms')and the Sikh activists to rethink their political perspectives. There is no point in point scoring exercies. It is too serious a matter for indulging in point scoring exercises. The point is to construct a vision and a political perspective that helps in shaping a future that is democratic and free of as many forms of oppression as possible.
  Finally, I would like to reiterate that not every Punjabi leftist took the postitions CPI and CPM took. I am one of those minority of Punjabi leftists who were critical of theocratic dimensions of the Khalistan movement and at the same time highly critical of the politics of the indian state.Malwinder Malli had edited a very useful book in Punjabi which carried articles of Punjabi left intellectuals (including mine) which was critical of the politics of the Indian state.
  Dr Pritam Singh (Oxford)
  p.s. Sorry for any spelling mistakes because there was no tool I could find for spell checks of my comment. Sorry also for posting this as anonymous because i did not know how to post under my name. The select profile in the comment section was very confusing, so I chose anonymous but of course I have mentioned my name because I have no hesitation in saying what I have said

  ReplyDelete